Select Page

Read Róisín’s Manifesto (GAE)

Read Róisín’s Manifesto (ENG)

 

A chara,

Róisín Nic Lochlainn is ainm dom agus is as Contae Aontroma mé. Bhog mé go Cathair na Gaillimhe i 2018  chun stáidéar a dhéanamh ar an dlí, an pholaitíocht agus an Ghaeilge. I 2020, bhí mé tofa mar Oifigeach Leasa Comhaltas na Mac Léinn OÉ Gaillimh agus is mise Uachtarán an Chomhaltais i mbliana. Níor fhreastal mé ar Ghaelscoil agus ní as an Ghaeltacht mé ach tá grá láidir don Ghaeilge agam agus ba bhreá liom í a fheiceáil dul ó neart go neart i ngach campas. Mar bhean ón tuaisceart, bhí paisean agam don Ghaeilge agus do chearta teanga ó bhí mé óg. Tá go leor taithí agam cheana féin ón CMLOÉG – oibrím lenár Oifigeach Gaeilge inár gcomhaltas féin gach lá; d’eagraigh muid Seachtain na Gaeilge le chéile, fuair muid ranganna Gaeilge saor in aisce do gach mhic léinn, agus i bhfad níos mó. Ceann de na héachtaí is mó a bhí agam ná ár reifreann le haghaidh Leas Uachtarán don Ghaeilge lánaimseartha. Rinne muid é seo le déanaí agus is sinne an chéad Aontas áitiúil sa tír a bhfuil Leas-Uachtarán lánaimseartha againn riamh.

Le bhur dtoil, caithigí bhur vóta domsa ag Comhdháil AMLÉ 2022.

Ionadaíocht

 • Caithfidh go mbeidh Oifigeach na Gaeilge ar gach coiste gnó i ngach Aontas na Mac Léinn
 • Coiste Cultúrtha / Grúpa Oibre don Ghaeilge
 • Caithfear stocaireacht a dhéanamh i gcómhar le Aire na Gaeltachta
 • Ionadaíocht sna Meáin (oiliúint sna meáin do mhic léinn cumarsáide)
 • Cuirfidh mé níos mó seirbhisí trí Ghaeilge ar fáil ar an gcampas
 • Déanfaidh mé stocaireacht maidir  le comharthaí dáthangeach ar  an gcampas

Foghlaim 

 • Ranganna saor in aisce do mhic léinn
 • Ranganna d’Oifigigh áitiúla agus don choiste gnó
 • Stór focal d’imeachtaí mar shampla Comhairle Náisiúnta – mar chuid de fheachtas ‘Úsáid do cúpla focal’
 • Stocaireacht – modúil trí Ghaeilge

Pobal  

Tuigim go bhfuil pobal Gaeilge láidir anseo i MSU cheana féin, agus ba bhreá liom go neartófaí é. Tacóidh mé le rochtain don teanga taobh istigh den chiorcal acadúil agus i bpobal na n-instidiúidí a fhorbairt freisin. Déanfaidh mé é sín trí:

 • Cumainn Ghaeligh
 • Imeachtaí
 • Seachtain na Gaeilge
 • Spásanna Shóisialta
 • Scéim GaelChara
 • Pleanáil Teanga

Feachtais

 

 • Acht Anois
 • GaelFees
 • Matter of Meas
 • GaelGradám
 • Síneadh Fada
 • Gaeilge4All
 • “Tá sé de cheart agat”

 

Tá todhchaí na Gaeilge i lámha na mic léinn, tá sé mar dhualgas ag AMLÉ mar sin an obair seo a chur chun cinn.

 

Mo thaithí

 • Uachtarán CMLOÉG
 • Leas Uachtarán/Oifigeach Leasa agus Comhionannais
 • Cumann Gaelach OÉG
 • Grúpa Oibre don Ghaeilge AMLÉ (ar feadh dhá bhliain)
 • Baill den Choiste Stráitéiseach don Ghaeilge in OÉG
 • Baill den Choiste Gaeilge CMLOÉG
 • D’oibrigh mé le Gaillimh le Gaeilge, TG4, agus Conradh na Gaeilge, Raidió na Gaeltachta agus BBC Gaeilge
 • D’athraigh mé ainm an Chomhaltais go leagan Gaeilge
 • Thug mé isteach Leas Uachtarán don Ghaeilge lánaimseartha inár gComhaltas agus chuir mé go leor rúin isteach chuig Comhairle agus Comhdháil AMLÉ faoin nGaeilge
 • D’eagraigh mé Seachtain na Gaeilge
 • D’eagraigh mé ranganna saor in aisce do mhic léinn
A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.